Ça marche

Ça marche is een in Barcelona gevestigd live arts-gezelschap, opgericht in 2015. Het gezelschap ontwikkelt eigenzinnige scenische stukken die uitgaan van de noodzakelijke dialoog tussen theater, performancekunst en dans om te praten over onze hedendaagsheid, met haar onverzoenbare contradicties en afgeleiden. Elk project probeert de relatie te herzien tussen vakmanschap, techniek, ready-made en gemeenschappelijke referenties. Projecten die enerzijds nadenken over het kader van de kindertijd en haar contradicties en anderzijds over het subversieve politieke potentieel dat eigen is aan het niet-professionele lichaam. Het scenische werk van Ça marche wordt geschreven door lichamen van amateur-en ongeoefende performers. Hun gebaren en discoursen worden beschoud als levende documenten. Enkele van de scenische projecten zijn Cantus gestualis #Introitus (2022), Los figurantes (2021) en The son’s trilogy – Ça va (2016), Ta gueule (2017), Silence (2017).

website by lvh