Het verhaal van onze posters

Jouw oog is misschien op één van onze affiches in Brussel gevallen in de maand mei. Heb je er ook op gelet dat elke affiche uniek was? De methode die Pierre-Philippe Ayoh Kré Duchâtelet en Lionel Maes (La Villa Hermosa) hiervoor hanteerden, bestond eruit twee parallelle bewegingen met elkaar te vervlechten, tussen de kleurdruk en de beweging van het logo. Een artistiek en technisch detail dat ze hier uitleggen:

De beelden die we voor Kunstenfestivaldesarts in de afgelopen 3 jaar gemaakt hebben, ontstonden uit verschillende beschouwingen over zowel techniek als beeld, mechanische drukprocessen en het schrijven van computersoftware. De reeks affiches (gedrukt in zeefdruk en offset) is, van de vele methodes, media en formaten die we voor het festival ontwikkelen, het beste voorbeeld waarin deze technische en visuele kwesties samengaan. Op de affiches beweegt een beletteringsblok zich langzaam over de hoogte van het formaat en maakt zo twee parallelle bewegingen: de eerste verticaal, van boven naar beneden en de tweede horizontaal, van links naar rechts. Het proces ontplooit zich in een programma dat we ontworpen en ontwikkeld hebben voor dit project. We kunnen dit principe op alle formaten toepassen. We kozen twee kleurnuances per festivaleditie, zo kunnen we de verschillende jaren van elkaar onderscheiden. Deze kleurnuances zijn zo geselecteerd dat ze een optische vibratie teweegbrengen.

De affiches zijn gedrukt in zeefdruk en offset. Het kleurverloop van de ene naar de andere kleurnuance vindt direct in de machine plaats. De inkt wordt bij het drukken verdeeld waardoor variaties in de reeks ontstaan. Een aantal afdrukken die met het offsetprocedé tot stand kwamen, zoals de affiches voor de editie van 2021, zijn geproduceerd door inkt- en watermengsels te veranderen en de drukinstellingen van de platen te wijzigen. De beelden die zo ontstaan, worden beschouwd als de resultaten van een programmatisch proces.

Parallel met deze technische experimenten, evolueerde het ontwerp van de visuele identiteit van Kunstenfestivaldesarts rond verschillende historische referenties ; het uiteenvallen van een beweging in een gesegmenteerde ruimte (met name door gebruik te maken van split screen uit de cinema en vooral in een generiek van Saul Bass), de herhaling, de verspreiding et versterking van een woord (naar een beeld uit een video van Judith Butler die een menselijke microfoon opvoert om de Occupy Wall Street beweging te steunen in 2011) en de enscenering van het typografische lichaam (waaronder de grafische experimenten met de letter M van Wolfgang Weingart).

Meer info over La Villa Hermosa

We willen ook onze drukkers Lezard Graphique en Drifosett bedanken.

website by lvh