Deze website is eigendom van Kunstenfestivaldesarts vzw.
Handelskaai 18
1000 Brussel
T 02 219 07 07
info@kfda.be
BTW BE 0446 277 303

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Kunstenfestivaldesarts vzw of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Kunstenfestivaldesarts vzw levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Kunstenfestivaldesarts vzw de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Kunstenfestivaldesarts vzw kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de webmaster contacteren via info@kfda.be.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Kunstenfestivaldesarts vzw geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Kunstenfestivaldesarts vzw kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, in het bijzonder als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Kunstenfestivaldesarts vzw verklaart uitdrukkelijk dat het geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.

Privacybeleid

Kunstenfestivaldesarts vzw hecht belang aan uw privacy. De persoonsgegevens die we verzamelen, gebruiken we in overeenstemming met de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 27 april 2016 (ook bekend als GDPR - General Data Protection Regulation). Deze privacyverklaring is opgesteld op 24 mei 2018.

Hoewel de meeste informatie op deze website beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Kunstenfestivaldesarts vzw, Handelskaai 18 – 1000 Brussel of via info@kfda.be. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Kunstenfestivaldesarts vzw, Handelskaai 18 – 1000 Brussel of via info@kfda.be kosteloos de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Kunstenfestivaldesarts vzw kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WE?

Je bezorgt ons je persoonsgegevens wanneer je een ticket koopt of met ons communiceert. Ook wanneer je je inschrijft op onze nieuwsbrief, bewaren we je gegevens.

Net als de meeste websites, ontvangen en bewaren we bepaalde gegevens wanneer je onze website bezoekt. Wij gebruiken ‘cookies’ die ons helpen onze site - en de manier waarop je hem bezoekt – te verbeteren.

WAAR WE JE PERSOONLIJKE INFORMATIE VOOR GEBRUIKEN

Wanneer je een aankoop doet of reserveert, verzamelen wij je naam, contactgegevens en - enkel als je een betaling doet - je bank- of kredietkaartgegevens.

Een toegangsticket is persoonsgebonden, en de gegevens die we over je verzamelen zijn vereist voor onder meer het bezorgen van je ticket(s), toegangscontrole, bepaling van het juiste tarief en om je te contacteren in geval van programmawijziging of annulering.

We kunnen ook informatie verzamelen over hoe je onze diensten (waaronder de website) gebruikt om zo ons klantenbestand te analyseren en onze processen te verbeteren.

Wij verkopen je persoonlijke gegevens niet aan derden, voor geen enkel doel.

JE RECHTEN

Je hebt de volgende rechten met betrekking tot je persoonlijke gegevens:

 

Het gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de website kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. De cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf wist. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van uw internetbrowser.

website by lvh