The Politics of Music

The Politics of Music is een discursief programma dat onderzoekt hoe politieke dynamieken doordringen in muziek en deze kunnen beïnvloeden. De eerste dag reflecteren we over muziek als dominante kracht: de rol van muziek in de totstandkoming van nationale identiteit; het gebruik van muziek als wapen in conflictsituaties; of de relatie tussen overheersing en toe-eigening in de praktijk van sampling. De dag eindigt met een performatieve lezing van Maan Abu Talebs The Congress, waarin het eerste Congres voor Arabische Muziek in Caïro in 1932 wordt geënsceneerd. De tweede dag staat in het teken van muziek als plek van verzet: muziek als getuigenis tegen politiegeweld; de relatie tussen muziek en noise; of het potentieel van muziek om (lands)grenzen te hertekenen, voorbij de spanning tussen marges en mainstream. Het programma omvat uiteenlopende formats – panels, (performatieve) lezingen, luistersessies, vertoningen, etc. – met sprekers uit verschillende disciplines, waaronder wetenschappers en kunstenaars. The Politics of Music vindt plaats in het KANAL-Centre Pompidou / K1 en is ook te volgen via Radio AlHara. Deze tweedaagse is niet zomaar een reflectie over muziek, maar beschouwt muziek als een volwaardige vorm van denken, die bovenal collectief bedacht én beleefd moet worden.

In het kader van Free School
Workshop A Music School

Music as a Space of Conquest & Domination

Music as a Space of Resistance & Liberation

website by lvh