18 — 21.05.2017

Selma & Sofiane Ouissi Tunis

Le Moindre Geste

performance — premiere

La Balsamine

Frans, Nederlands | ⧖ 1h30 | € 16 / € 13

In haar boek The Minor Gesture stelt de Canadese filosofe Erin Manning dat de omwentelingen van het menselijke handelen niet in het grote gebaar schuilen, maar in kleine, alledaagse, haast onopgemerkte gebaren. Het Tunesische choreografenduo Selma en Sofiane Ouissi gelooft in het potentieel van het kleine gebaar om taalgrenzen en sociaal-culturele verschillen te overstijgen. Hun werk is politiek en poëtisch en gaat over de rijkdom van lichaamstaal; het creëert ideeën voor een nieuwe samenleving waarin aandacht is voor de ander. Le Moindre Geste plaatst je recht tegenover Brusselaars die in de marge van het dominante discours leven. De makers traceren het kleinste gebaar door middel van dans, video en illustratie, in een intieme installatie die de toeschouwers uitnodigt om de levens en littekens van onzichtbare medeburgers te leren kennen. Er komt een delicate empathische wisselwerking op gang tussen wie kijkt en wie bekeken wordt. Het lichaam is een archief van geleefde ervaringen en de beweging een partituur om het levensverhaal te kunnen lezen. Bewegen betekent bewogen worden.

Le Moindre Geste is een project dat gesteund werd door de Friends in 2017.

read more

Le Moindre Geste

Het kleinste gebaar: de kracht van het gebaar die mogelijke variaties in de ervaring teweegbrengt.

Het kleinste gebaar: een onbeschrijfelijke kwaliteit die een ervaring op bepaalde momenten een andere wending geeft.

Het kleinste gebaar: dat wat veelal onopgemerkt voorbijgaat, zonder dat je er de geïmproviseerde variaties en diversiteit van waarneemt, ook al liggen ze in ons besloten.

Het kleinste gebaar wordt pas opgemerkt als het beweegt in de ruimte van een relatie. Je voelt het kleinste gebaar minder in termen van kwantiteit dan als een mogelijkheid tot variatie, een dynamisch potentieel. Het potentieel zet ons in beweging en bepaalt niet zozeer de vorm van het gebaar dan wel zijn kracht.

Het is niet door de uitbeelding of uitdrukking van een beweging dat je zelf gaat bewegen, maar door de kracht en de kwaliteit ervan. Je voelt de betrokkenheid in de beweging. Je wordt in beweging gezet door een onbeschrijfelijke kwaliteit die voelbaar is in je aandacht voor het gebaar. Dat het gebaar onmogelijk herhaald kan worden, is geen belemmering maar eerder een intensifiëring van dat wat niet gezegd kan worden, maar wel met een gebaar kan worden getoond.

Het choreografische werk van Selma en Sofiane Ouissi bespeelt de thematiek van het gebaar en zoekt naar manieren van bewegen-met. Bewegen betekent bewogen worden. Door de gebaren uit te tekenen en logisch te ordenen, willen de dansers ze niet zozeer vastleggen dan wel het potentieel tot leven wekken waarvan ze doordrongen zijn. De ordening gaat uit van de variatie in het expressieve potentieel van elk gebaar. Het intense doorgeven van gebaren kan niet getekend of in scène gezet worden. Het komt pas tot leven in de tussenruimte van een collectief deelnemen, waar bewegen-met en bewegen-door het vertrekpunt zijn van een ervaring in wording. Het kleinste gebaar toont dat wat de expressie overstijgt; het laat ons voelen wat niet door het gesproken woord kan worden uitgedrukt.

Het project

De kunstenaars-choreografen Selma en Sofiane Ouissi zijn geboeid door de wisselwerking tussen lichaamstaal en anders-zijn. Samen met lokale gemeenschappen gaan ze op zoek naar het kleinste gebaar en zijn capaciteit om grenzen, sociale ongelijkheid en taalbarrières te overstijgen. Hun voorstellingen zijn poëtisch en politiek geladen: ze registreren de lichaamstaal en creëren nieuwe manieren van samenleven, gebaseerd op samenwerking, aandacht en dialoog.

De titel van het project komt van het boek The Minor Gesture van de Canadese kunstenares en filosofe Erin Manning, die stelt dat de kracht van verandering niet in het grote gebaar schuilt, maar in kleine, alledaagse gebaren die vaak als verwaarloosbaar beschouwd worden.

In Le Moindre Geste sta je tegenover Brusselaars die in de marge van het dominante discours leven. Deze installatie-performance waarin zowel video, choreografie als illustratie aan bod komen, nodigt je uit om medeburgers te leren kenen, in een empathische wisselwerking waar het gebaar centraal staat. Het lichaam wordt ingezet als een vat vol herinneringen, een archief vol levenservaringen. De gebaren van de ander worden in een collectieve partituur omgezet.

Elke performance focust op het bijzondere levensverhaal van een individuele persoon. Je kan een of meerdere performance(s) bijwonen.

Een project van

Selma & Sofiane Ouissi

Video's

Nicolas Sburlati

Tekeningen

Judith Van Istendael

Deelnemers

Ahmed, Cristel, Els, Homa, Issouf, Jean-Marie, Karim, Molla, Nil, Radoslav, Rose

Presentatie

Kunstenfestivaldesarts, Théâtre la Balsamine

Productie

Kunstenfestivaldesarts

In samenwerking met

MSK Gent, Fundació Antoni Tàpies (Barcelona) & 49 Nord 6 Est FRAC Lorraine (Metz), Pianofabriek Citylab

Met dank aan

CENTRALE for contemporary art, GC De kroon

Meer voorstellingen tijdens de tentoonstelling

Manufactories of Caring Space-Time (2.06 – 27.08.2017) in MSK Gent, met de steun van het Creative Europe-programma van de Europese Unie

Met de steun van

De Vrienden van het Kunstenfestivaldesarts

website by lvh