Free School

Sinds een paar jaar is de Free School een centraal project van het festival, een ruimte om samen na te denken via een artistieke praktijk; een tijdelijke school waar je samen kunt experimenteren, dingen maken en kennis doorgeven. Voor deze editie start het festival – in resonantie met de rest van het programma – een reflectie over muziek. Muziek is niet enkel een artistieke vorm, maar is doorheen de geschiedenis steeds een ontmoetingsplek geweest. In conversatie met de artiesten opent Kunstenfestivaldesarts een reeks “lessen”: van het gebruik van klassieke muziek als een politieke kracht; over de cultuur van de dansclub; van polyritmiek als een manier om te leren luisteren naar wat achter het dominante narratief ligt; of de uitvinding van nieuwe muziekinstrumenten. Deze “lessen” doorbreken elke resterende scheiding tussen theorie en praktijk en dompelen ons onder in een nieuwe manier om samen kennis uit te wisselen. Alle “lessen” van de Free School zijn gratis na inschrijving en vormen samen een driedaagse school. Het programma wordt begeleid door een discursief programma genaamd The Politics of Music, waarin wordt gereflecteerd over de geschiedenis van muziek als dominante kracht of als plaats van verzet.

Talks & ontmoetingen The Politics of Music
Workshops A Music School

Programma

© Bea Borgers
website by lvh