Silke Huysmans & Hannes Dereere Brussel

Silke Huysmans (°Brazilië, 1989) studeerde drama aan KASK School of Arts Gent en Hannes Dereere (°België, 1990) theaterwetenschappen aan de Universiteit Gent. Met hun voorstellingen onderzoeken de twee Brusselse makers het gebruik van journalistieke en documentaire elementen binnen het theater. Aan de basis van hun werk ligt een uitvoerig veldonderzoek waarmee ze hun projecten vormgeven. Sinds 2016 werken ze aan een trilogie waarbij ze een langdurige research over mijnbouw voeren. In 2016 ging het eerste luik Mining Stories in première op het Bâtard Festival in Brussel. Voor deze voorstelling keerde Silke samen met Hannes terug naar de plaats waar ze opgroeide in Brazilië. In 2015 overspoelde een dambreuk deze plek met giftig mijnafval en veroorzaakte zo een van de grootste ecologische mijnrampen in de recente geschiedenis. Op het Kunstenfestivaldesarts in Brussel volgde in 2019 de première van hun tweede luik Pleasant Island. In deze voorstelling houdt eilandstaat Nauru de wereld een spiegel voor. Nauru was ooit een paradijs in de Stille Oceaan. Na decennia van kolonisatie en mijnbouw staat dit eiland het water door de stijgende zeespiegel letterlijk aan de lippen. Met Out of the Blue wordt de trilogie afgesloten. In dit sluitstuk richten Silke en Hannes hun blik op de toekomst van mijnbouw. Via interviews en gesprekken schetsen ze een diepgaand portret van een opkomende industrie: diepzeemijnbouw. 
 

website by lvh