Łukasz Twarkowski

Łukasz Twarkowski creëert multimediale performances die theater en visuele kunst combineren. Met behulp van multimedia wil hij met zijn projecten de realiteit uitbreiden. Een cruciale bouwsteen van Twarkowski’s werk is het onderzoeken van de mogelijkheden en de beperkingen van theater als een medium en hulpmiddel voor communicatie. Via de voortdurende deconstructie van narratieven, het in vraag stellen van vaste gewoontes en de slimme inzet van nieuwe media schept Twarkowski een originele theatertaal die gebaseerd is op multimedia en bij uitbreiding op digitale technologieën. Op deze manier analyseert en observeert hij de steeds complexer wordende relaties tussen het werkelijke, het symbolische en het verbeelde. Zijn projecten worden getoond op de belangrijkste Europese festivals en podia. Hij is als kunstenaar verbonden aan het Onassis Stegi in Athene.

website by lvh