Solidair ticket

Het Kunstenfestivaldesarts wenst een toonaangevend artistiek programma aan te bieden aan een groot publiek. De toegang tot kunst en cultuur is essentieel, zelfs voor de personen die het minst bemiddeld zijn en verstoken blijven van de gebruikelijke sociale bijstand.  

Het principe van het "solidaire ticket" is eenvoudig: betaal mee voor het ticket van een minder bemiddeld persoon, per schijf van 1€. Zodra het bedrag van een ticket is bereikt, krijgt een persoon in moeilijkheden een plaats voor een voorstelling naar keuze. Onze afdeling Publiekswerking zorgt voor de verdeling van de gefinancierde tickets via de socioculturele verenigingen en organisaties van de sociale sector waarmee we een partnership hebben.

Het solidaire ticket wordt enkel toegekend aan personen die geen recht hebben op de gewone kortingen (Article 27, Paspartoe, ...), rekening houdend met hun specifieke situatie.

U krijgt de mogelijkheid om solidaire tickets te kopen wanneer u tickets voor de voorstellingen van het festival koopt.

website by lvh